Fterra1997

Nr.1 - maj 1997

Home
Nr.1 - maj 1997
Nr.2 - korrik 1997
Nr.3 - shtator 1997
Nr.4 - tetor 1997
Nr.5 - dhjetor 1997

faqe-1kornize.gif

faqe-2.gif

faqe-3.gif

faqe-4.gif

faqe-5.gif

faqe-6.gif

faqe-7.gif

faqe-8.gif

Gazeta "Fterra jone"
Botues: Muzafer Korkuti - Agron Xhama - Guro Zeneli